NF Tools

Công cụ kiểm tra Onpage score

Một khái niệm quan trọng của SEO là làm cho website của bạn thân thiện hơn người dùng và giúp robot của các công cụ tìm kiếm hiểu được. Mặc dù các AI công cụ tìm kiếm ngày càng tinh vi, nhưng chúng vẫn không thể nhìn và hiểu một trang web giống như cách con người có thể hiểu.

SEO giúp các công cụ tìm ra nội dung của từng trang và nội dung có hữu ích cho người dùng. SEO Onpage bao gồm tối ưu hóa các yếu tố nội bộ trang web của bạn để làm cho chúng thân thiện hơn với công cụ tìm kiếm.

SEO Onpage giúp các công cụ tìm kiếm hiểu rõ hơn về trang web của bạn, đánh giá xem nội dung của bạn có phù hợp với những người tìm kiếm thông tin về bất cứ điều gì bằng cách sử dụng một bộ từ khóa hay không. Công cụ kiểm tra SEO Onpage score này sẽ phân tích SEO trên trang hiện có và cho phép bạn xem dữ liệu quan trọng của trang web mà công cụ tìm kiếm có thể xem xét trong khi xếp hạng.